Το ηλεκτρονικό κατάστημα mirrormirrorplus.gr είναι δεσμευμένο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται μόνο για να επεξεργαστούμε τις παραγγελίες σας.
Σε καμία περίπτωση η εταιρία μας δεν μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους.