Όλες οι παραγγελίες αποστέλλονται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ με την Γενική Ταχυδρομική. Ανάλογα με το σημείο αποστολής, απαιτείται χρονικό διάστημα 1 - 4 ημερών για την άφιξή της. Σε περιπτώσεις απομακρυσμένων / δυσπρόσιτων περιοχών πιθανόν να απαιτείται επιπλέον χρόνος παράδοσης.

Μετά την εκτέλεση της παραγγελίας σας θα ενημερωθείτε με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα όπου θα αναφέρεται ο αριθμός αποστολής. Στη συνέχεια μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη της αποστολής σας από την ιστοσελίδα της γενικής ταχυδρομικής.